eValuering 2.1 - Manual

1. INFORMATION
INDEX FÖR DENNA SIDA
Allmän information
Integritetspolicy
Teknisk information


ALLMÄN INFORMATION
eValuering 2.1 är ett system för att skapa, genomföra, sammanställa och analysera utvärderingar och andra enkäter via Internet.

Systemets administratörer skapar utvärderingar med godtyckligt innehåll, vilka sedan automatiskt läggs upp på nätet. Användarna fyller i sina svar, och sedan kan administratörerna få fram en sammanställning genom några få knapptryckningar.

Flexibla analysfunktioner möjliggör sedan djupanalyser av exempelvis delmängder av de svarande, samt jämförelser mellan olika grupper eller över tiden.

INTEGRITETSPOLICY
För att resultatet av en utvärdering så bra som möjligt ska kunna spegla verkligheten krävs att svaren är anonyma. Anonymitet ligger alltså inte bara i den svarandes intresse, utan även i den som ställer frågornas.

På grund av detta är alla svar på utvärderingar genom eValuering 2.1 helt anonyma.

För att garantera total anonymitet kombineras följande två principer:

  • När en utvärdering registreras på servern, lagras svaren i en fil (kallad datafilen), och personuppgifterna i en annan (kallad loggfilen).

  • Svaren lagras på en slumpmässigt vald plats i datafilen. Det går alltså inte att samköra de två filerna för att se vem som svarat vad.

Men hur kan man då göra jämförelser mellan exempelvis kön och grupper? Tillsammans med svaren i datafilen lagras okänslig information - som inte kan avslöja personens identitet - exempelvis kön, program och andra parametrar på gruppnivå. Inga personuppgifter som namn, login eller personnummer lagras på detta sätt!

TEKNISK INFORMATION
Allmänt

eValuering 2.1 fungerar på de flesta webbläsare. Om du upptäcker något som inte fungerar som det ska, meddela gärna detta till systemadministratören.


Information angående Administrationen

eValueringen använder Cookies för att hålla rätt på inloggningar, så din webbläsare måste tillåta Cookies för att du ska kunna logga in. Dessutom måste JavaScript vara aktiverat i din webbläsare. Cookies är små ofarliga informationsfiler som lagras på din dator, och de åsamkar den ingen skada.


Information angående administrationens redigeringsläge för utvärderingar

I administrationens redigeringsläge för utvärderingar används popup-fönster i användargränssnittet. Om du har en popup-blockerare kan det alltså hända att redigeringsläget inte fungerar som det ska. Detta kan du åtgärda genom att tillåta popup-fönster från den aktuella servern.

eValuering 2.1 skapat av Tobias Jakobsson.